Contact us

Contact us about anything related to our company or services.
We'll do our best to get back to you as soon as possible.

An Dat Phat Joint Stock Company

No 85, Group 33, Hoang Cau, O Cho Dua ward, Dong Da dist., Hanoi, Vietnam
Room 302, B building, No 352 Giai Phong rd., Thanh Xuan dist. Hanoi, Vietnam
+84 - 24 3 664 9858
+84 - 24 3 664 9859
hanoi@andatphat.com
andatphat.com
Google Maps

An Đạt Phát Sài Gòn JSC

No 122 Nguyễn Sĩ Sách str., Ward 15, Tân Bình dist, Hồ Chí Minh city
451/30 Group 17A, Bình Hóa, Hóa An ward, Biên Hòa city, Đồng Nai province, Vietnam
+84 - 28 3 502 0898
+84 - 28 3 505 5378
saigon@andatphat.com
andatphat.vn
Google Maps

An Đạt Phát Miền Trung JSC

Road 9A, Hòa Khánh Industrial Park, Hòa Khánh Bắc ward, Liên Chiểu dist, Đà Nẵng city, Vietnam
+84 - 236 - 3 604 289
+84 - 236 - 3 741 975
danang@andatphat.com
andatphat.com.vn
Google Maps